Evanjelický4. Mojžišova22,15

4. Mojžišova 22:15

Numeri

Po­tom Bálák znovu po­slal počet­nejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tam­tie.


Verš v kontexte

14 Moáb­ske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a po­vedali: Bileám sa zdráha ísť s na­mi. 15 Po­tom Bálák znovu po­slal počet­nejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tam­tie. 16 Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy znova po­slal Balák kniežatá, viaceré a sláv­nejšie ako tam­tie.

Evanjelický

15 Po­tom Bálák znovu po­slal počet­nejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tam­tie.

Ekumenický

15 Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým.

Bible21

15 Balák po­tom vy­s­lal další hodnostáře – bylo jich ještě více a ještě váženějších.