Evanjelický4. Mojžišova22,16

4. Mojžišova 22:16

Numeri

Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne!


Verš v kontexte

15 Po­tom Bálák znovu po­slal počet­nejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tam­tie. 16 Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď prišli k Balámovi, po­vedaly mu: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­porov: Nedaj sa, prosím, ničomu zdržať prij­sť ku mne!

Evanjelický

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne!

Ekumenický

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne!

Bible21

16 Když přiš­li k Balaá­movi, řek­li mu: „Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Pro­sím, ne­z­dráhej se ke mně při­jít.