EvanjelickýNehemiáš1,3

Nehemiáš 1:3

od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.


Verš v kontexte

2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem, 3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. 4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A riek­li mi: Po­zos­talí, ktorí po­zos­tali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v po­tupe, i múr Jeruzalema je roz­borený, a jeho brány sú spálené ohňom.

Evanjelický

3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

Ekumenický

3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.

Bible21

3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“