EvanjelickýNehemiáš1,2

Nehemiáš 1:2

Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem,


Verš v kontexte

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne. 2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem, 3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 že prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, on aj s niek­torými mužmi z Jud­ska, ktorých som sa pýtal na Židov, unik­lých záhube, ktorí boli po­zos­tali zo zajatia, a na Jeruzalem.

Evanjelický

2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem,

Ekumenický

2 Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem.

Bible21

2 Teh­dy přišel Chanani, je­den z mých bratří, s další­mi muži z Jud­s­ka, a tak jsem se ze­ptal na po­zůsta­tek Ži­dů, kteří unik­li vy­stěhování, a na Je­ruzalém.