Bible21Nehemiáš1,3

Nehemiáš 1:3

Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“


Verš v kontexte

2 Teh­dy přišel Chanani, je­den z mých bratří, s další­mi muži z Jud­s­ka, a tak jsem se ze­ptal na po­zůsta­tek Ži­dů, kteří unik­li vy­stěhování, a na Je­ruzalém. 3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“ 4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A riek­li mi: Po­zos­talí, ktorí po­zos­tali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v po­tupe, i múr Jeruzalema je roz­borený, a jeho brány sú spálené ohňom.

Evanjelický

3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

Ekumenický

3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.

Bible21

3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček