EvanjelickýNehemiáš1,4

Nehemiáš 1:4

Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom.


Verš v kontexte

3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. 4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom. 5 Po­vedal som: Ach, Hos­podine, nebes­ký Bože, Bože veľký a hroz­ný, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a za­chovávajú Tvoje príkazy.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Evanjelický

4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom.

Ekumenický

4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Bible21

4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes