EvanjelickýNáhum3,12

Náhum 3:12

Všet­ky tvoje pev­nos­ti sú ako figov­níky s raným ovocím. Ak ich po­trasú, spad­nú do úst toho, kto chce jesť.


Verš v kontexte

11 Aj ty budeš opité, skryješ sa, aj ty budeš hľadať útočis­ko pred ne­priateľom. 12 Všet­ky tvoje pev­nos­ti sú ako figov­níky s raným ovocím. Ak ich po­trasú, spad­nú do úst toho, kto chce jesť. 13 Aj­hľa, tvoji bojov­níci sú ženy upro­stred teba. Tvojim ne­priateľom sa ot­voria do­korán brány tvojej krajiny; oheň strávi tvoje závory.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Všet­ky tvoje hrady budú jako fíky so skorými fíkami; ak ich za­trasú, pad­nú do úst toho, kto ide jesť.

Evanjelický

12 Všet­ky tvoje pev­nos­ti sú ako figov­níky s raným ovocím. Ak ich po­trasú, spad­nú do úst toho, kto chce jesť.

Ekumenický

12 Všet­ky tvoje pev­nos­ti sú ako figov­níky s včasnými plod­mi. Ak sa nimi po­trasie, spad­nú do úst toho, kto chce jesť.

Bible21

12 Všech­ny tvé pevnosti jsou jako fí­koví – stačí se do nich opřít, a zralé fíky pa­dajído úst to­mu, kdo je sní!