RoháčekMatúš7,8

Matúš 7:8

Evanjelium podľa Matúša

lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí.


Verš v kontexte

7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí. 9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí.

Evanjelický

8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené.

Ekumenický

8 Veď každý, kto prosí, do­stáva, kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klope, sa ot­vorí.

Bible21

8 Ne­boť každý, kdo pro­sí, do­stává; kdo hledá, nalézá, a to­mu, kdo tlu­če, bude otevřeno.