EvanjelickýMatúš5,40

Matúš 5:40

Evanjelium podľa Matúša

a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spod­né rúcho, daj mu aj plášť;


Verš v kontexte

39 Ale ja vám hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Ak ťa nie­kto ud­rie po pravom líci, na­stav mu aj druhé, 40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spod­né rúcho, daj mu aj plášť; 41 a ak ťa nie­kto núti na míľu, choď s ním dve.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

40 a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť.

Evanjelický

40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spod­né rúcho, daj mu aj plášť;

Ekumenický

40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spod­né rúcho, nechaj aj plášť.

Bible21

40 Když se s te­bou někdo chce sou­dit, aby tě připravil o koši­li, nech mu i plášť.