EvanjelickýMatúš5,39

Matúš 5:39

Evanjelium podľa Matúša

Ale ja vám hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Ak ťa nie­kto ud­rie po pravom líci, na­stav mu aj druhé,


Verš v kontexte

38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko, zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Ak ťa nie­kto ud­rie po pravom líci, na­stav mu aj druhé, 40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spod­né rúcho, daj mu aj plášť;

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale ja vám hovorím, aby ste sa ne­protivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, na­stav i to druhé;

Evanjelický

39 Ale ja vám hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Ak ťa nie­kto ud­rie po pravom líci, na­stav mu aj druhé,

Ekumenický

39 Ja vám však hovorím: Ne­protiv­te sa zlému! Na­opak: Tomu, kto ťa ud­rie po pravom líci, nad­stav aj ľavé.

Bible21

39 Já vám však říkám, abys­te ne­odpo­rova­li zlé­mu člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, na­stav mu i druhou.