RoháčekMatúš5,40

Matúš 5:40

Evanjelium podľa Matúša

a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť.


Verš v kontexte

39 Ale ja vám hovorím, aby ste sa ne­protivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, na­stav i to druhé; 40 a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41 A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

40 a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť.

Evanjelický

40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spod­né rúcho, daj mu aj plášť;

Ekumenický

40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spod­né rúcho, nechaj aj plášť.

Bible21

40 Když se s te­bou někdo chce sou­dit, aby tě připravil o koši­li, nech mu i plášť.