EvanjelickýMatúš4,12

Matúš 4:12

Evanjelium podľa Matúša

Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley.


Verš v kontexte

11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu. 12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley. 13 Opus­til Nazaret a prešiel bývať do Kafar­nau­mu, prímor­ského mes­ta v krajoch zebulon­ských a nef­talim­ských,

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee

Evanjelický

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley.

Ekumenický

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, odo­bral sa do Galiley.

Bible21

12 Když Ježíš us­lyšel, že Jan byl uvězněn, vrá­til se do Ga­li­le­je.