RoháčekMatúš4,12

Matúš 4:12

Evanjelium podľa Matúša

A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee


Verš v kontexte

11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu. 12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee 13 a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima,

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee

Evanjelický

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley.

Ekumenický

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, odo­bral sa do Galiley.

Bible21

12 Když Ježíš us­lyšel, že Jan byl uvězněn, vrá­til se do Ga­li­le­je.