EvanjelickýMatúš2,21

Matúš 2:21

Evanjelium podľa Matúša

Vstal teda, vzal dieťat­ko a Jeho mat­ku a prišiel do Iz­raela.


Verš v kontexte

20 a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a jeho mat­ku a choď do Iz­raela; lebo po­mreli už, ktorí číhali na život dieťat­ka. 21 Vstal teda, vzal dieťat­ko a Jeho mat­ku a prišiel do Iz­raela. 22 Ale keď počul, že Ar­chela­os kraľuje v Jud­sku mies­to svoj­ho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Do­stalo sa mu však na­pomenutia vo sne a odo­bral sa do Galiley.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A on vstal a vzal so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a prišiel do zeme Iz­raelovej.

Evanjelický

21 Vstal teda, vzal dieťat­ko a Jeho mat­ku a prišiel do Iz­raela.

Ekumenický

21 Jozef vstal, vzal dieťat­ko i jeho mat­ku a vrátil sa do iz­rael­skej krajiny.

Bible21

21 Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do iz­rael­ské země.