EvanjelickýMatúš14,4

Matúš 14:4

Evanjelium podľa Matúša

lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou.


Verš v kontexte

3 Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrh­núť do väzenia pre Herodiadu, ženu svoj­ho brata Filipa; 4 lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou. 5 Chcel ho pre­to usmr­tiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať.

Evanjelický

4 lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou.

Ekumenický

4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku.

Bible21

4 pro­tože Jan mu říkal: „Tvůj sňa­tek s ní je nezákonný!“