RoháčekMatúš14,4

Matúš 14:4

Evanjelium podľa Matúša

Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať.


Verš v kontexte

3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata. 4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať. 5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať.

Evanjelický

4 lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou.

Ekumenický

4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku.

Bible21

4 pro­tože Jan mu říkal: „Tvůj sňa­tek s ní je nezákonný!“