EkumenickýMatúš14,4

Matúš 14:4

Evanjelium podľa Matúša

Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku.


Verš v kontexte

3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa. 4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku. 5 Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať.

Evanjelický

4 lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou.

Ekumenický

4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku.

Bible21

4 pro­tože Jan mu říkal: „Tvůj sňa­tek s ní je nezákonný!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček