EvanjelickýMarek9,23

Marek 9:23

Evanjelium podľa Mareka

Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné!


Verš v kontexte

22 A čas­to ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho za­hubil. Ale ak môžeš, po­môž nám, zľutuj sa nad na­mi! 23 Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné! 24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Po­môž mojej ne­vere!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu!

Evanjelický

23 Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné!

Ekumenický

23 Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné.

Bible21

23 „‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“