RoháčekMarek9,23

Marek 9:23

Evanjelium podľa Mareka

Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu!


Verš v kontexte

22 A mnoho ráz ho aj na oheň hodil aj do vody, len aby ho za­hubil. Ale ak môžeš niečo, po­môž nám zľutujúc sa nad na­mi. 23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu! 24 Tu hneď skríkol otec mláden­ca so sl­zami a po­vedal: Verím, Pane; po­môž mojej ne­vere!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu!

Evanjelický

23 Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné!

Ekumenický

23 Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné.

Bible21

23 „‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“

RoháčekMarek9,23