EvanjelickýMarek9,24

Marek 9:24

Evanjelium podľa Mareka

Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Po­môž mojej ne­vere!


Verš v kontexte

23 Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné! 24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Po­môž mojej ne­vere! 25 Keď Ježiš videl zbiehať sa zá­stup, po­hrozil nečis­tému duchu a po­vedal mu: Ne­mý a hluchý duch, ja ti roz­kazujem: Vy­j­di z neho a ni­kdy viac ne­voj­di doňho!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Tu hneď skríkol otec mláden­ca so sl­zami a po­vedal: Verím, Pane; po­môž mojej ne­vere!

Evanjelický

24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Po­môž mojej ne­vere!

Ekumenický

24 Chlap­cov otec hneď zvolal: Verím, po­môž mojej ne­viere!

Bible21

24 „Já věřím!“ zvo­lal hned chlap­cův otec. „Po­moz mé nevíře!“