EvanjelickýMarek10,13

Marek 10:13

Evanjelium podľa Mareka

Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im do­hovárali.


Verš v kontexte

12 A ak ona pre­pus­tí muža a vy­dá sa za iného, cudzoloží tiež. 13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im do­hovárali. 14 Keď to Ježiš videl, na­mr­zel sa a po­vedal im: Do­voľte deťom pri­chádzať ku mne a neb­ráňte im, lebo takých je kráľov­stvo Božie.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A donášali mu dieťat­ká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci do­hovárali tým, ktorí ich donášali.

Evanjelický

13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im do­hovárali.

Ekumenický

13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dot­kol. Učeníci im však do­hovárali.

Bible21

13 Teh­dy k ně­mu přináše­li malé dě­ti, aby se jich do­tkl, ale učedníci je okři­kova­li.