RoháčekMarek10,13

Marek 10:13

Evanjelium podľa Mareka

A donášali mu dieťat­ká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci do­hovárali tým, ktorí ich donášali.


Verš v kontexte

12 a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží. 13 A donášali mu dieťat­ká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci do­hovárali tým, ktorí ich donášali. 14 No, keď to videl Ježiš, ne­mile to niesol a po­vedal im: Nechaj­te dieťat­ká ísť ku mne a neb­ráňte im, lebo takých je kráľov­stvo Božie.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A donášali mu dieťat­ká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci do­hovárali tým, ktorí ich donášali.

Evanjelický

13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im do­hovárali.

Ekumenický

13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dot­kol. Učeníci im však do­hovárali.

Bible21

13 Teh­dy k ně­mu přináše­li malé dě­ti, aby se jich do­tkl, ale učedníci je okři­kova­li.