EvanjelickýMarek1,8

Marek 1:8

Evanjelium podľa Mareka

Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým.


Verš v kontexte

7 Kázal tak­to: Ide za mnou moc­nejší ako ja; nie som hoden zo­hnúť sa a roz­viazať Mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom.

Evanjelický

8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Ekumenický

8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Bible21

8 Já jsem vás kř­til vodou, ale on vás bude křtít Du­chem svatým.“