EvanjelickýMarek1,9

Marek 1:9

Evanjelium podľa Mareka

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne.


Verš v kontexte

8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne. 10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica;

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilej­ského Nazareta a bol po­krs­tený od Jána v Jor­dáne.

Evanjelický

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne.

Ekumenický

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne.

Bible21

9 V těch dnech přišel Ježíš z ga­li­lej­ského Na­za­retu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu.