EkumenickýMarek1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:8

Evanjelium podľa Mareka

Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým.


Verš v kontexte

7 Kázal: Po mne pri­chádza moc­nejší ako ja. Nie som hoden zo­hnúť sa a roz­viazať mu remienok na san­dáloch. 8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom.

Evanjelický

8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Ekumenický

8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Bible21

8 Já jsem vás kř­til vodou, ale on vás bude křtít Du­chem svatým.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček