RoháčekMarek1,8

Marek 1:8

Evanjelium podľa Mareka

Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom.


Verš v kontexte

7 A kázal a hovoril: Ide za mnou sil­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden zo­hnúť sa roz­viazať remienok na jeho obuvi. 8 Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom. 9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilej­ského Nazareta a bol po­krs­tený od Jána v Jor­dáne.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som vás po­krs­til vodou, ale on vás bude krs­tiť Svätým Duchom.

Evanjelický

8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Ekumenický

8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým.

Bible21

8 Já jsem vás kř­til vodou, ale on vás bude křtít Du­chem svatým.“

RoháčekMarek1,8