EvanjelickýMarek1,1

Marek 1:1

Evanjelium podľa Mareka

Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta. 2 Tak­to píše prorok Izai­áš: Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla pred Tebou, a ten pri­praví Ti ces­tu; 3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol,

Evanjelický

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna.

Bible21

1 Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu.