EkumenickýMarek1,1

Marek 1:1

Evanjelium podľa Mareka

Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna.


Verš v kontexte

1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna. 2 Ako je na­písané u proroka Izai­áša: Hľa, po­sielam pred tebou svoj­ho po­sla, aby ti pri­pravil ces­tu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! —

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol,

Evanjelický

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna.

Bible21

1 Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček