Bible21Marek1,1

Marek 1:1

Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu.


Verš v kontexte

1 Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu. 2 Jak je psáno u pro­roka Izaiáše: „Hle, po­sílám před te­bou svého posla, aby připravil tvou cestu.“ 3 „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte ces­tu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Syna Božieho, bol,

Evanjelický

1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna.

Bible21

1 Počá­tek evange­lia o Ježíši Kri­stu, Božím Synu.

Bible21Marek1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček