EvanjelickýMalachiáš3,7

Malachiáš 3:7

Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť?


Verš v kontexte

6 Lebo ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými. 7 Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť? 8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť?

Evanjelický

7 Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť?

Ekumenický

7 Už za čias svojich ot­cov ste sa od­chýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám — vraví Hos­podin zá­stupov. Pýtate sa: Ako sa máme vrátiť?

Bible21

7 Už od dob svých ot­ců jste se od­vrace­li od mých pravi­del a ne­do­držova­li jste je. Vrať­te se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů. „Jak se má­me vrátit?“ ptá­te se.