EvanjelickýLukáš2,52

Lukáš 2:52

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš pro­spieval múd­rosťou, vzras­tom a bol milý Bohu aj ľuďom.


Verš v kontexte

50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im po­vedal. 51 Po­tom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Mat­ka však za­chovávala všet­ky tie slová v srd­ci. 52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou, vzras­tom a bol milý Bohu aj ľuďom.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou a vzras­tom a milosťou u Boha aj u ľudí.

Evanjelický

52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou, vzras­tom a bol milý Bohu aj ľuďom.

Ekumenický

52 A Ježiš na­predoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.

Bible21

52 Ježíš za­tím ros­tl a byl čím dál moud­řejší a mi­lejší Bohu i li­dem.