EvanjelickýLukáš2,50

Lukáš 2:50

Evanjelium podľa Lukáša

Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im po­vedal.


Verš v kontexte

49 Od­povedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že ja musím byť vo veciach svoj­ho Ot­ca? 50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im po­vedal. 51 Po­tom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Mat­ka však za­chovávala všet­ky tie slová v srd­ci.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.

Evanjelický

50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im po­vedal.

Ekumenický

50 No oni jeho slovu ne­porozumeli.

Bible21

50 Oni však ne­chápa­li, o čem mluví.