EkumenickýLukáš2,52

Lukáš 2:52

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš na­predoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.


Verš v kontexte

50 No oni jeho slovu ne­porozumeli. 51 Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci. 52 A Ježiš na­predoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou a vzras­tom a milosťou u Boha aj u ľudí.

Evanjelický

52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou, vzras­tom a bol milý Bohu aj ľuďom.

Ekumenický

52 A Ježiš na­predoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.

Bible21

52 Ježíš za­tím ros­tl a byl čím dál moud­řejší a mi­lejší Bohu i li­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček