EvanjelickýLukáš15,26

Lukáš 15:26

Evanjelium podľa Lukáša

I za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo je to.


Verš v kontexte

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a pri­bližoval k domu, počul hud­bu a tanec. 26 I za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo je to. 27 A ten mu po­vedal: Prišiel ti brat a otec za­bil vy­kŕmené teľa, že ho do­stal zdravého.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

26 A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to.

Evanjelický

26 I za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo je to.

Ekumenický

26 Za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo sa deje.

Bible21

26 Za­vo­lal si jedno­ho ze služebníků a ptal se, co to má být.