RoháčekLukáš15,26

Lukáš 15:26

Evanjelium podľa Lukáša

A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to.


Verš v kontexte

25 A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec. 26 A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to. 27 A on mu po­vedal: Tvoj brat prišiel, a tvoj otec za­bil to krm­né teľa, že ho zdravého prijal.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

26 A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to.

Evanjelický

26 I za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo je to.

Ekumenický

26 Za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo sa deje.

Bible21

26 Za­vo­lal si jedno­ho ze služebníků a ptal se, co to má být.