EvanjelickýLukáš12,14

Lukáš 12:14

Evanjelium podľa Lukáša

On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliča medzi vami?


Verš v kontexte

13 Po­vedal Mu ktosi zo zá­stupu: Maj­stre, po­vedz môj­mu bratovi, aby si podelil so mnou dedičs­tvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Daj­te si po­zor a varuj­te sa akéhokoľvek lakom­stva, lebo život človeka nezáleží v roz­hojňovaní jeho majet­ku.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale on mu po­vedal: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliteľa nad vami?

Evanjelický

14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliča medzi vami?

Ekumenický

14 On mu od­povedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vy­nášal roz­sud­ky alebo delil?

Bible21

14 „Člověče,“ od­po­věděl mu Ježíš, „kdo mě us­tanovil vaším soud­cem nebo rozhodčím?“