EkumenickýLukáš12,14

Lukáš 12:14

Evanjelium podľa Lukáša

On mu od­povedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vy­nášal roz­sud­ky alebo delil?


Verš v kontexte

13 Ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľ, po­vedz môj­mu bratovi, aby sa so mnou roz­delil o dedičstvo. 14 On mu od­povedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vy­nášal roz­sud­ky alebo delil? 15 A po­kračoval: Daj­te po­zor a vy­varuj­te sa akej­koľvek cham­tivos­ti po nad­byt­ku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majet­ku a hoj­nos­ti.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale on mu po­vedal: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliteľa nad vami?

Evanjelický

14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliča medzi vami?

Ekumenický

14 On mu od­povedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vy­nášal roz­sud­ky alebo delil?

Bible21

14 „Člověče,“ od­po­věděl mu Ježíš, „kdo mě us­tanovil vaším soud­cem nebo rozhodčím?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček