Evanjelický3. Mojžišova1,7

3. Mojžišova 1:7

Leviticus

Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo.


Verš v kontexte

6 Po­tom nech stiah­ne kožu zo spaľovanej obete, roz­seká ju na kusy. 7 Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo. 8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A synovia Árona, kňaza, dajú oheň na ol­tár a upravia drevo na oh­ni.

Evanjelický

7 Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo.

Ekumenický

7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo.

Bible21

7 Kněží, synové Áro­novi, za­pálí na ol­táři oheň a na­rovnají na něj dříví.