Ekumenický3. Mojžišova1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

3. Mojžišova 1:7

Leviticus

Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo.


Verš v kontexte

6 Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy. 7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo. 8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A synovia Árona, kňaza, dajú oheň na ol­tár a upravia drevo na oh­ni.

Evanjelický

7 Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo.

Ekumenický

7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo.

Bible21

7 Kněží, synové Áro­novi, za­pálí na ol­táři oheň a na­rovnají na něj dříví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček