EvanjelickýKolosenským1,19

Kolosenským 1:19

Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť


Verš v kontexte

18 On je hlavou tela, cir­kvi, On počiatok, pr­vorodený z mŕt­vych, aby Jeho bolo pr­ven­stvo vo všet­kom. 19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť,

Evanjelický

19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Ekumenický

19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Bible21

19 Bohu se za­lí­bi­lo všech­nu plnost složit v něm