EkumenickýKolosenským1,19

Kolosenským 1:19

Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť


Verš v kontexte

18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť,

Evanjelický

19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Ekumenický

19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Bible21

19 Bohu se za­lí­bi­lo všech­nu plnost složit v něm

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček