RoháčekKolosenským1,19

Kolosenským 1:19

Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť,


Verš v kontexte

18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý. 19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť, 20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť,

Evanjelický

19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Ekumenický

19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

Bible21

19 Bohu se za­lí­bi­lo všech­nu plnost složit v něm