EvanjelickýKolosenským1,20

Kolosenským 1:20

a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža.


Verš v kontexte

19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a vo (svojich) zlých skut­koch ste zmýšľali ne­priateľs­ky,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Evanjelický

20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža.

Ekumenický

20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži.

Bible21

20 a skrze něj se se­bou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způso­bil­to­mu, co je na zemi i na ne­bi.