EvanjelickýKazateľ1,14

Kazateľ 1:14

Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.


Verš v kontexte

13 Zau­mienil som si múd­rosťou vy­pát­rať a vy­skúmať všet­ko, čo sa deje pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľud­ským synom, aby sa ňou umárali. 14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.

Evanjelický

14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Bible21

14 Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem.