EkumenickýKazateľ1,14

Kazateľ 1:14

Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom.


Verš v kontexte

13 Pred­sav­zal som si, že budem múd­ro hľadať a skúmať všet­ko, čo sa robí pod nebom: zlú úlohu dal Boh ľud­ským synom, aby sa ňou umárali. 14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 15 To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.

Evanjelický

14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Bible21

14 Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček