RoháčekKazateľ1,14

Kazateľ 1:14

Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.


Verš v kontexte

13 a priložil som svoje srd­ce k tomu, aby som hľadal a zkúmal v múd­ros­ti všet­ko, čo sa deje pod nebom. Je to trud­né za­mest­nanie, k­toré dal Bôh synom človeka, aby sa ním trápili. 14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re. 15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.

Evanjelický

14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Bible21

14 Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem.