Bible21Kazatel1,14

Kazatel 1:14

Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem.


Verš v kontexte

13 Roz­ho­dl jsem se vy­naložit svou moud­rost, abych vy­zkou­mal a vy­zkoušel vše, co se děje pod ne­bem – ta­kový bídný úkol to­tiž dal Bůh li­dem, aby se jím za­býva­li. 14 Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem. 15 Co je křivé, se na­rovnat nedá, co chybí, se ne­dá na­hra­dit.

späť na Kazatel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa dejú pod sln­kom, a hľa, všet­ko je márnosť a hon­ba po vet­re.

Evanjelický

14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

14 Videl som všet­ky skut­ky, ktoré sa robia pod sln­kom, a hľa, všet­ko je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Bible21

14 Vi­děl jsem vše, co se děje pod slun­cem, a hle, všech­no je marnost a hon­ba za větrem.

Bible21Kazatel1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček