EvanjelickýJózua22,17

Józua 22:17

Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hos­podinov?


Verš v kontexte

16 Tak­to vám hovorí celý zbor Hos­podinov: Akej vierolom­nos­ti ste sa do­pus­tili voči Bohu Iz­raela, keď sa dnes od­vraciate od Hos­podina tým, že si staviate ol­tár? Tak ste sa dnes vzbúrili proti Hos­podinovi. 17 Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hos­podinov? 18 Vy sa chcete dnes od­vrátiť od Hos­podina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hos­podinovi, zaj­tra sa bude hnevať na celý zbor Iz­raela.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Či nám bolo ešte málo vykonať neprávosť p­ri mod­le Peora, od ktorej sme sa ne­očis­tili ani do tohoto dňa, a p­re ktorú bola p­rišla rana na obec Hos­podinovu?

Evanjelický

17 Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hos­podinov?

Ekumenický

17 Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na Hos­podinovu po­spolitosť?

Bible21

17 To nám ne­stačil ten hřích u Pe­o­ru? Dodnes jsme se od něj ne­očisti­li! Jaká rá­na teh­dy do­leh­la na Hos­po­di­novu obec!