EvanjelickýJózua22,18

Józua 22:18

Vy sa chcete dnes od­vrátiť od Hos­podina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hos­podinovi, zaj­tra sa bude hnevať na celý zbor Iz­raela.


Verš v kontexte

17 Ne­mali sme do­sť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa do­dnes ne­očis­tili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hos­podinov? 18 Vy sa chcete dnes od­vrátiť od Hos­podina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hos­podinovi, zaj­tra sa bude hnevať na celý zbor Iz­raela. 19 Ale ak je vaša vlast­ná krajina nečis­tá, prej­dite do krajiny Hos­podinovej, kde stojí obyd­lie Hos­podinovo, a usaďte sa medzi na­mi; len sa nebúr­te proti Hos­podinovi, nebúr­te sa ani proti nám, keď si staviate ol­tár mimo ol­tára Hos­podina, nášho Boha.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 A vy ste sa od­vrátili dnes, aby ste neišli za Hos­podinom. Nuž stane sa, keď ste sa vy dnes vzbúrili proti Hos­podinovi, že zajtra sa roz­hnevá na celú obec Iz­raelovu.

Evanjelický

18 Vy sa chcete dnes od­vrátiť od Hos­podina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hos­podinovi, zaj­tra sa bude hnevať na celý zbor Iz­raela.

Ekumenický

18 Vy sa dnes od­vraciate od Hos­podina? Ak sa dnes vzbúrite vy proti Hos­podinovi, zaj­tra sa on bude hnevať na celú iz­rael­skú po­spolitosť.

Bible21

18 A vy se dnes od­vrací­te od Hos­po­di­na. K če­mu to po­ve­de? Vy se dnes bouří­te pro­ti Hos­po­di­nu, a on se zít­ra rozhněvá na ce­lou iz­rael­s­kou obec!