EvanjelickýJózua18,13

Józua 18:13

od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu;


Verš v kontexte

12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu; 14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Od­tiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bét-el. A hranica so­stupovala do Atarót-ad­dára pop­ri vr­chu, ktorý je od juhu Dol­ného Bét-chorona.

Evanjelický

13 od­tiaľ hranica tiah­ne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; po­tom hranica zo­stupuje do At­rót-Ádáru na po­horie južne od dol­ného Bét­chorónu;

Ekumenický

13 Od­tiaľ sa hranica tiah­ne k Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze — teda pri Bételi — po­tom zo­stupuje do At­rót-Ad­dáru na po­horie južne od Dol­ného Bét-Chorónu.

Bible21

13 Od­tud hranice po­stu­puje k jižní­mu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje do­lů k Ata­rot-ada­ru přes vr­chovi­nu jižně od Dolního Bet-cho­ro­nu.